Thanh nẹp zigzag liên kết và cố định màng nhà kính
- Kích thước thanh nẹp: cây dài 2 - 6m dày 0.48 hoặc 0.6 mm
- Kích thước zigzag: cây dài 2m

Đặt hàng

Chi tiết