Ống Nhỏ Giọt CapiNet
prev
  • Ống Nhỏ Giọt CapiNet
next

Đặt hàng

Chi tiết

 Ứng dụng: Loại đầu nhỏ giọt Capinet thích hợp cho cây trồng trong chậu, trong nhà kính, vườn ươm.

 

- Đặc điểm kỹ thuật:

+ Áp suất làm việc lớn nhất 2.0 bar

 

 

 

+Các đường dẫn nước kiểu “mê cung” "Turbulent" rộng cho độ an toàn và hiệu suất cao nhất.

 

 

+Ống nhỏ giọt được gắn từ bên ngoài vào ống nhựa LDPE vách ống dày 1.0mm-1.2mm.

 

+ Loại đầu nhỏ giọt có hệ số lưu lượng nước biến đổi  rất thấp., cắm thắng vào thân ống nhánh PE không cần đầu nối, lưu lượng tưới  2lít/h. Đầu nhỏ giọt nằm trong ống mềm 3 mm và nước sẽ đi xuyên qua đầu nhỏ giọt để đến điểm cần tưới. Các đoạn ống Capinet có chiều dài từ 0.6 đến 1.2 m và đảm bảo độ đồng đều về lưu lượng ở những độ dài khác nhau của ống.

 

- Chức năng và lợi ích:

 

bb.jpg

 

+ Ống nhỏ giọt được gắn từ bên ngoài vào ống nhựa LDPE vách ống dày 1.0mm-1.2mm

 

+ Loại đầu nhỏ giọt có hệ số lưu lượng nước biến đổi  rất thấp., cắm thắng vào thân ống nhánh PE không cần đầu nối, lưu lượng tưới  2lít/h. Đầu nhỏ giọt nằm trong ống mềm 3 mm và nước sẽ đi xuyên qua đầu nhỏ giọt để đến điểm cần tưới. Các đoạn ống Capinet có chiều dài từ 0.6 đến 1.2 m và đảm bảo độ đồng đều về lưu lượng ở những độ dài khác nhau của ống.

 

netafim.jpg