Nhà kính, nhà vòm trồ trường tiểu học phước hải
prev
  • Nhà kính, nhà vòm trồ trường tiểu học phước hải
  • dg
  • cfgf
  • dgd
next

Giá tiền: LIÊN HỆ, DIỆN TÍCH: 2.482m²

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HẢI

 

 

Đặt hàng

Chi tiết

Sử dụng hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ Asia truss và mái ngói Thái Lan Cpac monier.