Hệ vì kèo thép mạ 2 lớp dành cho mái lợp ngói
prev
  • Hệ vì kèo thép mạ 2 lớp dành cho mái lợp ngói
next

Giá tiền: Đơn giá vật tư: 260.000 đồng/m2

HỆ KÈO THÉP MẠ 2 LỚP

 

Đặt hàng

Chi tiết

THÔNG TIN SẢN PHẨM HỆ KÈO THÉP MẠ 2 LỚP

1. KẾT CẤU

Hệ vì kèo thép mạ ASIATRUSS 2 lớp được tạo thành bởi vì kèo C75.75 hình chử A và thanh mè Omega TS40.48 để lợp ngói.

Khung kèo mạ kẽm: là tổ hợp của các thanh C75.75, C75.10, C100.75 tùy theo độ vượt nhịp kinh tế, các thanh cánh thượng, cánh hạ, thanh bụng, thanh giằng đều được liên kết với nhau bằng vít tự khoang cường độ cao mạ kẽm.

Các khung kèo thép mạ kẽm ASIATRUSS được liên kết vào tường, dầm, đà kiềng bằng bu long nở M10x120mm và bát L để cố định hệ vì kèo. Sau khi cố định các vì kèo thép mạ kẽm chúng ta sẽ tiến hành bắn các thanh mè có hình dạng Omega vào các vì kèo bằng vít tự khoan cường độ cao mạ kẽm.

Tiến hành bắn vít liên kết thanh mè Omega TS40.48 và mè chân Omega TS57.60 vào các vì kèo mạ kẽm, khoảng cách các thanh mè Omega TS40.48 theo ngói lợp (Đối với ngói 10 viên/m2 thì khoảng cách là 320-360mm), sau đó kiểm tra kỹ lưỡng lại và tiến hành thi công lợp ngói cho công trình.

Ngoài ra công ty Tiên Phong còn hỗ trợ miễn phí cho khách hàng phần U bịt đầu mè và máng xối âm thu nước giữa hai mái giao nhau.

Tiêu chuẩn sản xuất và vật liệu: Toàn bộ vật tư tạo thành khung kèo thép mạ kẽm ASIATRUSS đều được sản xuất theo dây chuyền hiện đại của Úc. Vật liệu thép mạ kẽm ASIATRUSS có cường độ cao G550.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khoảng cách kèo tối ưu giữa các vì kèo thép mạ kẽm ASIATRUSS là 1,1m-1,3m.

3. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

-         Tiêu chuẩn tài trọng: TCVN 2737-1995/AS 1170.1-1989/AS 1170.2-1989

-         Tiêu chuẩn Úc AS/N2 4600-1996

-         Độ võng kèo theo phương thẳng đứng = L/250.

-         Cường độ vít liên kết mạ kẽm loại 12-14x20mm

-         Tiêu chuẩn  tính toán thiết kế: AS/NZ 4600-1996

 

4. PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phạm vi ứng dụng của hệ vì kèo thép mạ kẽm 2 lớp:

Thường sử dụng cho các công trình không sử dụng không gian mái và đóng trần thạch cao, la phong.