Giá tiền: Liên hệ, Diện tích 2.054m²

Chi tiết

Trường mầm non Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diện tích 2.054m²

Sử dụng hệ vì kèo thép mạ trọng lượng nhe Asiatruss và lợp ngói màu Thái Lan Cpacmonier.